En av skolans viktigaste uppgifter är att fostra barnen till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Med andra ord är det skolans uppgift att lära eleverna att skilja mellan rätt och fel, att visa vänlighet istället för att bråka, att ge stöd istället för att mobba, att ta ansvar för sin skolgång och sina läxor istället för att skolka och strunta i sina läxor.

Denna uppgift att fostra eleverna till ansvarskännande medborgare har skolan fått att förmedla av riksdagen.

Hem och föräldrar måste lägga grunden om det ska fungera i skolan med såväl inlärning som fostran. Ordningsproblem i skolan löses bäst genom gott samarbete mellan hem och skola.

Trots att skolorna i Örkelljunga arbetar med dessa frågor redan, tror vi att gemensamma värden som man blir överens om, lärare och elever, vilket regelbundet kommuniceras i klassrummet varje vecka kommer att göra skillnad i den dagliga skolmiljön. De enkla reglerna kan vara: att tala sanning, att ställa upp för den som är mindre, att ha ett vårdat språk m fl

Under dessa förutsättningar har kommunens skolor goda möjligheter att utmärka sig både när det gäller studieresultat som ordning.

Bild på Christer

 

 

 

 

 

 

Christer Unosson,                                                                                             

Ledamot i kommunfullmäktige (KD)