Kristdemokraterna

Motion  till kommunfullmäktige

Kristdemokraterna_symbol

 

 

 

 

 

 

Förslag om en äldreboendegaranti, som innebär att alla som är över 85 år själva ska få bestämma när det är dags att flytta till ett äldreboende.

 

Vi kristdemokrater anser att de äldres egna upplevelser av den egna situationen måste få spela större roll.

Garantin är till för dem som upplever att behoven i det dagliga livet inte täcks av hemtjänsten och som upplever otrygghet eller social isolering.

Bara vetskapen om att den egna tillvaron ligger i någon annans händer kan vara tillräckligt för att skapa otrygghet.

Göran Hägglund har lagt detta förslag under årets Almedalsvecka och kommer att driva fråga i alliansen. Den kristdemokratiska fullmäktigegruppen vill att frågan redan nu utreds i Örkelljunga för att kunna skapa denna möjlighet för dem som har fyllt 85.

 

Bakgrund

Allt fler äldre personer är vitala långt upp i åldern. Men med stigande ålder ökar ohälsan liksom risken för ensamhet, otrygghet och social isolering. Men det finns också exempel på där äldre nekas plats i särskilt boende trots att de själva upplever vardagen som mycket otrygg. För en person i mycket hög ålder är en oviss process med risk för avslag och överklagande, kanske i flera led, en orimlig påfrestning. Idag ges plats på särskilt boende enbart efter biståndsbedömning. Vi vill att man själv ska få bestämma och ansöka om plats på ett äldreboende när man fyllt 85.

Idag finns det inskrivet i socialtjänstlagen en bestämmelse om den nationella värdegrunden (SoL kap 5 § 4), vilket fastställer att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

 

Förslag

Kristdemokraterna föreslår därför att utreda förutsättningarna att införa en äldreboendegaranti i Örkelljunga för alla som är över 85 år, vilket innebär att man själv får bestämma när det är dags att flytta till ett äldreboende att utredningen ska visa om det finns tillgång till platser på äldreboende och hur många 85+ personer som kan förväntas vilja använda sig av garantin.

Kristdemokratiska fullmäktigegruppen

 

Gunnar Edvardsson                  Clas Engström

 

Magnus Håkansson                  Christer Unosson