Kristdemokraterna_symbol

Motion om att ge pensionärer möjlighet att äta i skolans matsal i Eket, Tockarp och Åsljunga.

I samband med att kommunfullmäktige i maj tog beslut att samtliga skolor i kommunen skulle vara F-6 skolor togs också beslutet att intresseföreningarna och kommunen samarbetar för att stärka skolornas och byarnas attraktivitet

Pensionärer från hela kommunen har sedan lång tid tillbaka kunnat äta middag på Södergården och även på Solgården i Skånes Fagerhult.

Vi kristdemokrater vill att det också öppnas möjlighet för pensionärer att äta i skolans matsal på respektive skola i Eket, Tockarp och Åsljunga.

Nu vet vi inte om det ur platssynpunkt kan låta sig göras eller om det finns andra hinder, men vi vill gärna att idén prövas. Vi tror att det kan vara bra för pensionärerna, inte minst ur hälsosynpunkt, men också för barnens skull, där man i skolan får en naturlig integrering över generationsgränserna.

Mårdenskolans barn har sedan länge ätit på Södergården och det har visat sig vara bra ur alla synvinklar.

Kristdemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige att frågan prövas och att det ges möjlighet för pensionärer att äta lunch/middag på respektive skola i Eket, Åsljunga och Tockarp.

Om det bara är möjligt att genomföra lunchservering på en eller två av ovan nämnda skolor får det inte hindra genomförandet på dessa skolor.

För kristdemokraternas fullmäktigegrupp

Gunnar Edvardsson (KD) Clas Engström (KD)

Ledamöter i kommunfullmäktige