Kristdemokraterna i Örkelljunga har tilldelat samhällskunskapslärare Andreas Rundgren vitsippspriset med följande motivering:

 

För sina insatser att motverka främlingsfientlighet och rasism í vår bygd genom att årligen sedan 2002 arrangerat studieresor för niondeklassen på Bokelundaskolan till koncentrationslägret i Auschwitz.

Insatsen är just nu väl värd att uppmärksammas, eftersom främlingsfientlighet och nazism sprider sig runt om i vårt land.

 

Till en början anslogs pengar i budget till detta. Därefter har Andreas ordnat pengar till resan genom att söka medel från olika fonder, vilket har varit fallet sedan resan 2007. Andreas har själv varje år varit reseledare för guppen.

Enligt Andreas har studieresorna haft stor betydelse och gjort avgörande intryck på eleverna.

Den senaste resan gjorde Andreas förra våren. Numera arbetar Andreas på Kungsskolan.

 

vitsippepriset