Kristdemokraterna_symbol

 

Motion till kommunfullmäktige

 

Reparation av trappan som förbinder Storgatan med Ejdern!

 

Den gamla trappan som förbinder Storgatan med Ejdern är trasig och därför närvarande avstängd.

I samband med utbyggnad av Ejdern och förflyttning av ICA anser vi kristdemokrater att trappan ska renoveras så att den blir tillgänglig för boende i området Storgatan och Kungsvägen, vilket avsevärt kommer att förkorta vägen till affärerna och serviceinrättningar i kvarteret Ejdern.

En funktionsduglig trappa är ett trevligt och pittoreskt inslag i bybilden. Enligt uppgift från samhällsbyggnadsförvaltningen ligger trappan på kommunens mark.

Från pensionärsorganisationerna har det också framkommit önskemål om att trappan ska repareras.

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta attatt reparera trappan så att den går att använda till våren 2013

 

För kristdemokratiska fullmäktigegruppen

Gunnar Edvardsson (KD)

Fullmäktigeledamot