Kristdemokraterna_symbol

 

Kristdemokraterna

 

Motion till kommunfullmäktige

 

Inrätta ett skolmuseum

 

På kyrkskolan i Örkelljunga förvaras det en hel del gammalt skolmateriel, såsom skolplanscher, jordglober och skolbänkar mm. I samband med renoveringen av kyrkskolan har det igen blivit aktuellt att hitta en lämplig plats för detta.

Dessa ting påminner om en svunnen skoltid som vi kristdemokrater tycker måste bevaras för eftervärlden.

En idé, som har diskuterats tidigare, är att det ordnas en annan plats för dessa föremål, gärna ett litet skolmuseum, så att en bredare publik kan få ta del av kommunens unika skolmateriel. Det bör vara en plats som har stor tillgänglighet för allmänheten.

 

Kristdemokraterna förslår kommunfullmäktige

att ge fullmäktige i uppdrag att inrätta ett skolmuseum som kan vara tillgängligt för allmänheten.

 

För den kristdemokratiska fullmäktigegruppen

Christer Unosson (KD)