Kristdemokraterna_symbol

 

 

Kristdemokraterna

Motion till kommunfullmäktige

 

Utred behovet av nytt reningsverk i Örkelljunga

 

Reningsverket i Örkelljunga är gammalt och har under en följd av år haft problem med driften. Detta har lett till sanitära olägenheter för de boende i området i form av dålig lukt och till utsläpp i Pinnån av ofullständigt renat avloppsvatten. Större investeringsbehov finns.

 

Därför vill vi att kommunfullmäktige beslutar om att utreda behovet av ett nytt reningsverk.

 

För Kristdemokraterna i Örkelljunga

Clas Engström

Ledamot i Kf (KD)