Kristdemokraterna_symbol

 

 

Kristdemokraterna

 

 

Motion till kommunfullmäktige i Örkelljunga

 

 

Utred förutsättningar för att ersätta Södergården med ett nytt modernt äldreboende.

 

Södergården har varit ålderdomshem alltsedan den uppfördes i början av 60-talet.

Södergården har byggts i etapper. Den senaste tillbyggnaden tillkom 1995, då också matsalen genomgick en renovering och utvidgades.

De äldre delarna är i stort behov för renovering. Rummen och toaletterna är små, vilket gör det tungt och svårarbetat för personalen.

Fastän Södergården ligger vackert på höjden med fin utsikt utöver samhället har många klagat över att ha ett äldreboende placerat längst uppe på en brant backe. För både boende och för äldre besökare är det väldigt ansträngande att ta sig gående till Södergården

Vi kristdemokrater vill att förutsättningarna för ett nytt äldreboende utreds för placering på annan plats i Örkelljunga tätort innan beslut tas om ny och nödvändig renovering av Södergården. Det bör vara en plats, som är lätt att komma till för gående.

Vi tror att ett nytt och modernt äldreboende inverkar klart positivt på personalens arbetsmiljö. Vården av de äldre blir mera lättskött och det blir mer tid för personalen att vara med pensionärerna.

 

Kristdemokratiska fullmäktigegruppen föreslår kommunfullmäktige besluta att utreda förutsättningarna för att ersätta Södergården med ett nytt äldreboende i Örkelljunga tätort

 

Clas Engström

Fullmäktigeledamot (KD)