Kristdemokraterna_symbol

 

Motion till kommunfullmäktige

 

Fler pengar till äldreomsorgen 2010

 

Äldreomsorgen måste bedrivas med respekt för människovärdet”

Under denna rubrik skickade kristdemokraterna ett brev till socialnämnden under maj månad i år med budskapet att det inte är förenligt med människovärdesprincipen att flytta en dement människa mot sin vilja. Detta med anledning av socialnämndens beslut att säga upp platserna på Solklart AB för flyttning till Tallgårdens lokaler.

Resultatet har nu blivit att ingen behöver flytta mot sin vilja vilket vi kristdemokrater är glada för.

Detta innebär naturligtvis att socialnämndens budget för nästa år inte går ihop. Vi anser att ytterligare medel behöver tillskjutas till socialnämnden och då specialdestinerat till äldreomsorgen.

Kristdemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta

Att pröva socialnämndens finansiering för budget 2010 ytterligare en gång

Att tillskjuta medel t ex med hjälp av nyligen beslutade extra statsbidrag till kommunerna för 2010, för att stoppa nedskärningarna inom äldreomsorgen

 

För den kristdemokratiska fullmäktigegruppen

Christer Unosson, Ledamot i kf

Clas Engström, Ledamot i kf