2004-11-18

Motion till kommunfullmäktige i Örkelljunga

Utökning av föräldraledigheten för kommunens anställda

 

Idag kan man bli tjänstledig till dess barnet är 1,5 år vid hel ledighet om man i övrigt uppfyller anställningsreglerna. Vi föreslår att denna tjänstledighet utökas till dess barnet är 3 år.

Vi är övertygade om det skulle vara en god hjälp för många småbarnsföräldrar att ha denna möjlighet att kunna vara hemma hos sitt barn längre och ändå ha sin anställning kvar.

Idag är föräldraledigheten i för hög grad kopplad till lagen om allmän försäkring.

Som det är idag får man ersättning från försäkringskassan i 480 dagar, dessutom kan man också förkorta sin arbetstid genom att ta ut föräldrapenning som deltid. Vidare har man rätt att ta ut delledighet 25 % utan föräldrapenning till dess barnet är åtta år eller gått ut första skolåret.

Vi anser att kommunens grundpolicy skall vara att föräldrar ges möjlighet till tjänstledighet till dess barnet är tre år.

Kommunen bör föregå med gott exempel låta sina anställda ha denna möjlighet. Det är en trygghet för den kommunanställde att veta att jobbet finns kvar till dess barnet är tre år.

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta

Att ge möjlighet till föräldraledighet till dess barnet är tre år med bibehållen anställningstrygghet.

 

 

För kristdemokratiska fullmäktigegruppen

Christer Unosson

Gruppledare (kd)