Kristdemokraterna_symbol

 

Motion till kommunfullmäktige

 

En fullt utbyggd familjecentral i Örkelljunga

 

I samband med att socialtjänstens barngruppsverksamhet m fl. verksamheter är planerad att flytta från Vågens lokaler till Tallgården vill vi kristdemokrater i samband med restaurering av de båda oanvända vinkelbyggnaderna, att plats för den fullt utbyggda familjecentralen utreds.

En familjecentral enligt en central definition innebär att det finns ett samarbete kring barnen och en samlokalisering av den öppna förskolan, barnhälsovården, mödrahälsovården och socialtjänstens förebyggande arbete. Till detta behövs det ändamålsenliga lokaler.

Redan idag finns det en etablerad samverkan mellan socialtjänsten, barnhälsovården, mödrahälsovården och skolans centrumresurs. Nu i höst planeras ett babycafé för nyblivna föräldrar. Det är viktigt att denna verksamhet ska kunna fortsätta och utvecklas i de nya lokalerna. Målet bör vara en fullständig familjecentral, där den öppna förskolan också ingår.

Arbetet får inte sinkas för att vi tar nya lokaler i anspråk. Det planeras också att hållas föräldragrupper på lokalerna på Vågen, vilka leds av personal från barnhälsovården och mödrahälsovården.

Samverkan är bra för barnen i Örkelljunga. Det har visat sig att en familjecentral byggd på dessa fyra samverkande parter är klart förebyggande och minskar framtida sociala problem.

I olika nämnder och på kommunstyrelsen har frågan om familjecentral varit på dagordningen under lång tid.

 

Kristdemokraterna i Örkelljunga förslår därför fullmäktige besluta att planera och genomföra en fullständig familjecentral i Örkelljunga i samband med flytten av Vågens verksamhet, så att det blir plats för samtliga samverkande parter.

 

För den kristdemokratiska fullmäktigegruppen

Anna-Karin Davidsson (kd)

Ledamot i kf