Motion

 

Till

Kommunfullmäktige i Örkelljunga kommun

 

Kan vi få bilbesiktning i Örkelljunga?

 

Örkelljunga är en av de biltätare kommunerna i landet med ca 550 bilar per 1000 invånare.

Det betyder att upp emot 5.000 bilar härifrån årligen skall besiktigas. En del bilar är av nyare årsmodeller och skall då dras ifrån, men å andra sidan tillkommer ett antal motorcyklar, husvagnar och släp. Det blir då ett antal mils körningar och timmar som ägare ofta får ta ledigt från sina arbeten för att få besiktningarna utförda.

Idag är ”Bilbesiktningens” monopol på uppgiften upplöst och det finns idag ett antal godkända företag som söker nya etableringsplatser för att få besiktiga våra fordon. Därför vill vi i Kristdemokraterna att kommunen skall ta kontakt med dessa för att om möjligt få en bilbesiktning i Örkelljunga. Det skulle spara miljö genom mindre körningar, spara tid för bilägare och göra kommunen mer attraktiv då denna service då skulle finnas på orten.

 

För Kristdemokraterna i Örkelljunga

 

Gunnar Edvardsson

Clas Engström