Kristdemokraterna_symbol

 

Kristdemokraterna

 

Initiativ till kommunstyrelsen

 

Har vi för lite administrativa resurser i Örkelljunga kommun?

 

I fullmäktige och i debattartiklar förs det ofta fram att vi i Örkelljunga kommun har för mycket administration.

Tänk om det istället är alldeles tvärtom.

Flera förvaltningschefer har slutat på sistone och några av dem uppger som skäl att Örkelljunga kommun har för lite administrativa resurser, och att de som chefer får jobba allt för mycket operativt och i för lite grad kunna ägna sig åt framtidsfrågor och följa med i aktuella frågor inom sitt ansvarsområde.

Ingen av oss som är politiskt vald vill att Örkelljunga ska hamna på efterkälken och inte leva upp till de krav som våra medborgare ställer på oss, att som kommun tillhandahålla välfärdstjänster.

Därför vill jag att vi samtidigt som vi rekryterar nya chefer också undersöker huruvida vår administration motsvarar det som är lämpligt för vår storlek som kommun. Vi skulle kunna göra en enkel jämförelse med våra grannkommuner och andra i storlek jämförbara kommuner i vår närhet t ex 6 k kommunerna för att utröna om vi har tillräcklig administration.

Gunnar Edvardsson (KD) Clas Engström (KD)

Ledamot i kommunstyrelsen Ledamot i kommunstyrelsen