Uppdateringar är på gång!
Under våren arbetar Kristdemokraterna i Skåne på en liten uppdatering av våra hemsidor, detta gör att några delar av vår webbplats kan vara inaktuella. Håll i, snart är det nytt och fräscht!

Kristdemokraterna i Malmö och vårt förstnamn på kommunlistan, och ordförande, Mattias Grängzell har idag medverkat på en presskonferens med ö...

Read More

För ett maktskifte i Malmö