Debattartikel publicerad i Kvällsposten den 11 oktober 2017.

På torsdag kväll gästar Kristdemokraternas partisekreterare Acko Ankarberg Johansson Almebaren i Malmö, ett samarbete mellan KvP och Sydsvenska Handelskammaren. Tillsammans med riksdagsledamoten Sofia Damm och KD Malmös ordförande Torsten Elofsson skriver Ankarberg Johansson om att välfärden måste säkras.

Vi vill ha ett samhälle där polisen kommer när man ringer efter hjälp och att man kan komma i kontakt med sjukvården och få den bästa vården när det behövs. Tyvärr ser det inte ut så i dag. Det är stora skillnader både i landet som helhet och inom Malmö. Ett löfte vänds till ett svek när det inte fungerar – ett välfärdssvek. Vi måste vända den negativa utvecklingen när vi ser den bre ut sig. Oavsett var du bor ska du ha tillgång till god vård och fungerande polis. Det är dags att återupprätta välfärdslöftet, där människor kan lita på att polisen kommer när man ringer och att vården är av god kvalitet och ges i tid den dagen man är i behov av det.

Genom Kvällspostens viktiga granskning av läget för polisen i Malmö kan vi ta del av en situation som vi inte kan acceptera – för få poliser och 8 400 ärenden på hög. Bakom varje ärende finns människor som är direkt drabbade och, förmodligen, många fler indirekt. Ännu ett inbrott i huset där man bor som aldrig klaras upp. Ännu en skjutning i grannskapet och man tackar sin lyckliga stjärna att man valde annan väg hem från jobbet just den dagen.

Den yttersta formen av utanförskap och utsatthet är brottslighet. I flera områden har brottsligheten många gånger slagit rot och finns som ett etablerat inslag i stadsbilden. Denna utveckling måste brytas och det genast. För det är oacceptabelt hur ojämlikt samhället är vad gäller boendetrygghet: Att det i vissa områden går att känna sig trygg och i andra inte. Alla ska kunna känna sig trygga i sina hem.

Överbeläggningarna på sjukhusen har varit många även denna sommar och det börjar nästan kännas helt normalt. Varje sommar och kring jul är det mer än fullt och patienter vårdas inte på den avdelning där de ska, eller ännu värre, i en korridor. Äldreomsorgens platser räcker inte heller till för att möta behovet och fler återinläggningar på sjukhuset blir resultatet när äldre inte får den vård de behöver.

Visst finns väldigt mycket som fungerar bra. Vi har tillgång till sjukvård och äldreomsorg, en kollektivtrafik som är väl utbyggd, förskolor, skolor och mycket mer. Men ändå uppfylls inte det välfärdslöfte vi har rätt att förvänta oss. Välfärden kan bli bättre om politiken använder våra gemensamma pengar på ett bättre och smartare sätt samt om organisationen av det offentliga ger förutsättningar för en fungerande verksamhet.

Vi tror att välfärden behöver både mer resurser och en annan organisation. Polisen behöver bli fler och villkoren förbättras. Dessutom krävs en lokal förankring som gått förlorad i den senaste omorganisationen. En förankring med budget och mandat. Polisens utrustning måste också förbättras så att de klarar olika slags händelser på ett mer säkert sätt.

Sjukvården behöver smarta tillskott som styr rätt. Ett viktigt tillskott vore Kristdemokraternas förslag om en prestationsbaserad ersättning till de landsting som klarar tillräckligt med vårdplatser. Klarar sjukhusen max 90 procent beläggning i genomsnitt under en månad får de extra medel. Dessutom behöver sjukvården en annan ansvarsfördelning än i dag. Ska vi klara bästa kvaliteten måste förutsättningarna finnas där. Träning ger färdighet också i sjukvården, det vill säga ju fler operationer som görs av en viss sort, desto bättre resultat. Ett resultat som mäts i fler år för patienten. Därför behöver staten styra så att alla operationer inte görs överallt utan att de koncentreras för patientens bästa.

Sverige befinner sig just nu långt in i en kraftig högkonjunktur. Tack vare alliansregeringens tidigare jobbreformer, fortsatt låg ränta och en stark omvärld skapas en hög sysselsättning och stark tillväxt. Men under ytan finns betydande problem och stora utmaningar som den nuvarande regeringen står alltför passiv inför. Tudelningen på arbetsmarknaden är stor och trots högkonjunkturen blir det allt fler som står långt ifrån arbetsmarknaden. Tillsammans med för få poliser och avsaknaden av reformer för sjukvården blir resultatet dåligt, trots all välfärd jämfört med många andra länder.

Kristdemokraterna står för ett välfärdslöfte som vi håller. Vi lovar inte allt, men vi lovar att prioritera vårt välfärdslöfte. 

 

Acko Ankarberg Johansson (KD)

Partisekreterare

Sofia Damm (KD)

Riksdagsledamot

Torsten Elofsson (KD)

Ordförande KD Malmö