I Skåne träffar bara drygt hälften av patienterna samma läkare vid sina besök på vårdcentralen. Fler än var tredje svensk har ingen fast läkarkontakt i vården – i andra länder har nästan alla patienter det.

Detta är ett stort problem, framför allt för många äldre och sjuka Malmöbor som ofta söker vård. Att inte ha en person som är ansvarig för den egna vården, utan behöva berätta om sina symptom för olika personer gång på gång, skapar onödigt lidande och otrygghet.

Kristdemokraterna vill återinföra fast läkarkontakt, något som vi bland annat föreslår genom vår gemensamma budget med de andra allianspartierna i Region Skåne. I första hand vill vi att det införs för äldre multisjuka och kroniskt sjuka med kontinuerligt behov av vård.

Vi vill också återinföra patientansvarig läkare (PAL) i lagstiftningen. Den patientansvarige läkaren ska samordna de övriga specialiteterna som en sjuk person kan ha behov av.

Patientens anknytning till en viss läkare är a och o för en trygg vård. Vi tar vårdkrisen på allvar och ett av våra viktigaste förslag för att vända den dåliga utvecklingen i sjukvården är att ge varje patient rätt till en fast läkarkontakt.

Läs även kommentar av Kristdemokraternas gruppledare i Region Skåne Birgitta Södertun (KD): Återinför patientansvarig läkare

******

STOPPA VÅRDKRISEN:

Många skåningar oroar sig över om vården verkligen kommer att finnas där när man behöver den. Rubrikerna om dålig arbetsmiljö och äldre som får vänta på akuten i timmar duggar allt tätare. Cancerpatienter kan få vänta månader på behandling. KD vill agera för att stoppa vårdkrisen.

Mer pengar till primärvården
Skånes vårdcentraler har det tufft. Det ger återverkningar i hela sjukvården. Det ska vara enkelt för dig att få en läkartid i den nära vården.

Korta vårdköerna
Idag får var fjärde skånsk patient vänta mer än tre månader på operation. Det skapar onödigt lidande. Återinför kömiljarden, skärp vårdgarantin.

Förstatliga sjukhusvården
Möjligheten att överleva allvarliga sjukdomar kan skilja sig mycket åt mellan olika landsting. Det är oacceptabelt. Cancersjuka ska ha rätt till bästa möjliga vård, oavsett var man bor.

Styr upp Region Skåne
Vårdpersonalen flyr Region Skåne i protest mot arbetsvillkoren. Det behövs ett nytt, lyssnande, ledarskap i hela organisationen. Kortare beslutsvägar, bättre löneutveckling och mindre administration. Trivs personalen blir vården bättre.

Rätt till fast läkarkontakt
Du som patient ska ha rätt att få välja och träffa samma läkare när du går till vårdcentralen. Kontinuitet är viktigt i vården.