Kriminaliteten växer. För att garantera tryggheten behöver Malmö kommunal polis.

Krisen inom polisväsendet fördjupas för varje dag som går, vilket märks tydligt här i Malmö. Poliser som ska finnas lokalt kommenderas till annan verksamhet. Trafikpolisen är gravt underbemannad och kriminalpolisverksamheten går på sparlåga. Antalet outredda brott stiger.

Förtroendet för polisväsendet måste återvinnas, både bland medborgarna och bland dem som jobbar inom polisen under dåliga villkor. Med en kommunal polis kan vi få till en rejäl förstärkning av polisen och en ökad lokal närvaro.

Den kommunala polisen ska vara ett komplement till den nuvarande Polismyndigheten och fokusera på de vardagsbrott och ordningsstörningar som idag ofta bortprioriteras i den dagliga verksamheten, men som har en stor inverkan på människors vardag och trygghet.

Kristdemokraterna i Skåne har släppt en rapport om behovet av att inrätta kommunal polis. Huvudförfattare till rapporten är Torsten Elofsson, ordförande i KD Malmö, med lång erfarenhet från svenskt och internationellt polisväsende. Torsten har bland annat varit chef för kriminalunderrättelsetjänsten i Skåne, kriminalpolisen i Malmö samt inom Europol.

LÄS RAPPORTEN HÄR: Förslag till bildande av en kommunal polisverksamhet.

LÄS OM GENOMFÖRANDET HÄR: Varför behöver vi en kommunal polis?

Läs även Torsten Elofssons och Krister Thelins  debattartikel i Svenska Dagbladet om behovet av kommunal polis: Polisen behöver ökad lokal närvaro