Uppdateringar är på gång!
Under våren arbetar Kristdemokraterna i Skåne på en liten uppdatering av våra hemsidor, detta gör att några delar av vår webbplats kan vara inaktuella. Håll i, snart är det nytt och fräscht!