Kristdemokraterna i Lomma är del av den världsomspännande rörelse som är kristdemokratin. Vi är ett värdeorienterat borgerligt parti som arbetar för ett samhälle med familjen i centrum och mer personligt ansvar.  Vårt partinamn förklarar att vi står för demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund. En vanlig missuppfattning om partiet är att man måste vara religiöst engagerad för att vara med. Så är det naturligtvis inte. Alla som delar våra idéer är välkomna i partiet. Våra viktigaste politiska områden är; värdig vård och omsorg, valfrihet och rättvisa för familjen och ett blomstrande näringsliv för välfärd. Till detta lägger vi ett område som berör oss alla; skolan. Här finns det mycket att göra och det börjar bli bråttom!

Kristdemokraterna i Lomma ser gärna fler engagerade för vår sak. Tveka inte att ta kontakt med oss om du vill göra en insats för att förändra styret av Lomma.

Vår partiavdelnings ordförande är Christer Philipson och vice ordförande är Anna-Karin Davidsson som även sitter på vårt mandat i kommunfullmäktige.

Styrelsen

 • Ordförande: Christer Philipson
 • Vice ordförande:Anna-Karin Davidsson
 • Ledamot: BG Svensson
 • Ledamot: Eric Kamph
 • Kassör: Urban Girhammar

Uppdrag i Lomma kommun

 • Fullmäktige Ledamot: Anna-Karin Davidsson
 • Fullmäktige Ersättare Urban Girhammar, Johan Davidsson
 • Kommunstyrelsen Ersättare: Anna-Karin Davidsson
 • Tekniska Nämnden Ledamot: BG Svensson
 • Lomma Kommunala Bostäder Ledamot: BG Svensson
 • Kommunal Valberedningen Ledamot: Christer Philipson
 • Kommunal Valberedningen Ersättare: Johan Davidsson