Kristdemokraterna är ett värdeorienterat borgerligt parti som, utifrån den kristdemokratiska värdegrunden, förenar frihet med socialt ansvarstagande. Vi utgår från idén om samhällsgemenskap baserat på familjens frihet, det personliga ansvaret och ett starkt civilsamhälle. Läs mer om vår ideologi här: Ideologi.

 

Några av våra hjärtefrågor i Kristianstadspolitiken:

Familjen och barnen i centrum
Vi slår vakt om en skola med högt uppsatta kunskapsmål och där friheten att välja skola ska vara självklar. Vi anser också att barngrupperna i förskolan behöver minska, särskilt grupperna med de allra yngsta barnen.  Tid för barnen och valfrihet i barnomsorgen är också viktigt för oss. Vi driver på för fler alternativ; föräldrakooperativ, dagmammor och vårdnadsbidrag .

Ungdomsidrotten är betydelsefull för barns hälsa och fostran. Vi vill stärka föreningslivet och ungdomsidrottens villkor.

Nej till höga skatter
Kristdemokraterna var det enda borgerliga parti som sa nej till den 60-öriga skattehöjningen i Kristianstad. Vi var också de enda som föreslog en skattesänkning under mandatperioden- trots vallöften från flera partier om lägre skatt. Vi kommer fortsätta driva frågan om lägre skatt. Skattehöjningen var inte den sista utvägen utan mer finns att göra för ett effektivare Kristianstad. Nu ligger Kristianstad i topp i skattetryck i Skåne. En situation som begränsar människors makt att styra den egna vardagen- extra mycket för den som är pensionär. Dessutom minskar det kommunens långsiktiga attraktionskraft för jobb och företagande.
Debattartiklar om skattefrågan.

Vindkraft och miljö
Kristdemokraterna anser att kommunen har sagt ja till för många vindkraftverk. Kristianstad har med råge tagit beskärda del av den nationella utbyggnaden. Vi driver en restriktiv linje. Nej till nya storskaliga vindkraftsparker. Nej till vindkraftverk nära bebyggelse och i naturskön miljö. Vi vill bevara tysta områden för boende och friluftsliv.
Debattartiklar om vindkraften. 

Kristianstad ligger i framkant i mycket av miljöarbetet. Det vill vi utveckla. Biosfärområdet med vattenriket ska bevaras och nyttjas på ett positivt sätt. En fortsatt utbyggnad av biogasanläggningen och fler tankställen. En turbin nr 2 på Allöverket.

Ta del av vårt valprogram för kommande mandatperiod här.