Kristdemokraterna i Höör höll sitt årsmöte den 14 februari. Erik Mårtensson fick fortsatt förtroende som ordförande. Hans Johansson som vice ordförande och Pål Nilsson, Norra Rörum, valdes även till ordinarie styrelseledamot. Daniel Sturesson och Kaiza Nilsson är ersättare i styrelsen. Lokalavdelningen blev väl representerad i styrelser och nämnder efter senaste valet, och ser fram emot fortsatt gott samarbete inom alliansgruppen i Höör. Erik Mårtensson är ordförande i tekniska nämnden, Margareta Johansson är ledamot i kommunstyrelsen, Hans Johansson är ledamot i Barn- och utbildningsnämnden, Pål Nilsson är ledamot i miljö- och byggnadsnämnden, Kaiza Nilsson är ersättare i socialnämnden ohc Daniel Sturesson är ersättare i Kultur- och fritidsnämnden. På årsmötet fastställdes några utåtriktade aktiviteter som lokalavdelningen vill genomföra även detta år, som utdelande av Kd:s Vitsippepris och ”vätske-depå” under Ringsjön Runt.