Lars Thunberg, Cecilia Engström och Anders Lundström, Kristdemokraternas tre toppnamn på kommunlistan i Helsingborg 2014.

Lars Thunberg, Cecilia Engström och Anders Lundström, Kristdemokraternas tre toppnamn på kommunlistan i Helsingborg 2014.

Vid en presskonferens den 27 juni presenterade Kristdemokraterna i Helsingborg det kommunpolitiska program partiet går till val på i Helsingborg för mandatperioden 2015-2018. Rubriken är ”Helsingborg – Sveriges bästa stad att växa upp i” och här kan du läsa hela programmet med alla våra 128 förslag. Kommunpol progr KD Helsingborg 2015-2018

Vi har tillsammans med våra allianspartier i Treklövern tagit ansvar i en svår ekonomisk situation. Vi är stolta över att ha genomfört mycket av det vi gick till val på 2006 och 2010 – samtidigt som finanserna är i ordning. Nu vill vi fortsätta detta arbete för att göra Helsingborg än tryggare och mänskligare – och vara Sveriges bästa stad att växa upp i. Programmet är omfattande och spänner över alla politikområden, men våra prioriterade områden är

Familjen och barnen – förskola och skola
Frihet och trygghet för de äldre – närhet och värdighet
Ett socialt ansvar för alla – fokus på stöd till de mest utsatta

Här är några av de prioriterade punkterna.. Familjen och barnen – stöd och valfrihet, en trygg uppväxt, förskola med mindre barngrupper och en skola som ger bildning för livet

 • fler familjer ska få tillgång till en familjecentral och dess tjänster
 • familjerådgivningen ska marknadsföras bättre och utvecklas, t ex genom att se på möjligheten till en familjerådgivningscheck för föräldrar
 • barngruppernas storlek i förskolan ska minskas
 • familjedaghem och flerfamiljssystem erbjuds och lyfts fram som alternativ
 • alla elever behöver få en ökad fysisk aktivitet, schemalagt och spontant på raster
 • en åtgärdsplan tas fram mot dålig skolmiljö som t ex farliga kemikalier
 • elevhälsan ska särskilt uppmärksammas och ges tillräckliga resurser

Frihet och trygghet för de äldre – närhet och värdighet

 • valfrihetssystemet ska vidareutvecklas inom vård och omsorg
 • de förebyggande hembesöken ska utvecklas, hembesök till alla över 80 år
 • frivilligcentraler ska utvecklas så att föreningarnas engagemang och kraft stimuleras
 • socialt inriktade ungdomsjobb införs i omsorgen, där gymnasieungdomar kan arbeta under helger för att höja livskvalitén för de äldre
 • staden ska satsa på fler lokala kök på våra äldreboenden, som på Åbrädden

Ett socialt ansvar för alla – fokus på de mest utsatta, de som bor här och flyr till Helsingborg

 • barnens bästa ska alltid vara utgångspunkten för beslut som rör barn
 • delaktighet och tillgänglighet ska förbättras och prioriteras i socialtjänstens framtida arbete
 • Helsingborg ska även fortsatt vara ett föredöme i arbetet att bekämpa bostadslöshet och utestängning ifrån bostadsmarknaden
 • försörjningsstöd ska räknas som stadigvarande inkomst som grund för hyreskontrakt
 • Helsingborg ska ta emot fler ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar
 • en diskussion ska tas upp om ett nytt avtal med Migrationsverket för att ta emot fler asylsökande vuxna

 

Här är alla politikavsnitten

1) Kristdemokraterna – en värdeorienterad folkrörelse
2) Stöd till familjen för trygga uppväxtförhållanden
3) Tid för varje barn – valfrihet och mindre barngrupper i förskolan
4) En skola för trygghet, kunskap och bildning
5) Frihet och trygghet för de äldre
6) Ett socialt ansvar för alla
7) Sveriges bästa miljökommun
8) En attraktiv fritidsstad
9) Staden där kulturen får ta plats
10) Funktionsnedsättning och tillgänglighet
11) Integration och mångfald
12) Internetpolitik för delaktighet och demokrati
13) Bäst i Sverige för företagen
14) Vi tar ansvar för helsingborgarnas skattepengar
15) Övriga utmaningar