Socialnämndens ordförande, kristdemokraten Anders Lundström, skriver tillsammans med treklövern en debattartikel i HD angående hemlöshet och bostadssociala frågor. Samverkan mellan förvaltningar och bolag som socialnämnden, utvecklingsnämnden, Helsingborgshem och Kärnfastigheter, måste utvecklas och grunda sig på en helhetssyn på människan.