Välkommen till Kristdemokraterna i Helsingborg

Kristdemokraterna i Helsingborg är ditt lokala parti som verkar för en värdig vård och omsorg, valfrihet i välfärden, ett blomstrande näringsliv och en hållbar utveckling i Helsingborg. Vi är en del av det Allians-samarbete som under mandatperioden styr staden i minoritet och har därför goda möjligheter att driva igenom kristdemokratisk politik. Våra viktigaste frågor under mandatperioden kommer vara att förbättra äldreomsorgen i kommunen, stärka familjerna, fortsätta utveckla stadens miljöarbete och se till att säkerställa tryggheten hos Helsingborgs invånare.

Vi är en växande lokalavdelning med cirka 170 medlemmar och tack vare att vi gick framåt i valet 2018 har Kristdemokraterna nu tre mandat i kommunfullmäktige, som innehas av Lars Thunberg, Cecilia Engström och Alexander Kolind. Partiavdelningens arbete leds av ordförande Birgitta Södertun, vårt kommunalråd Lars Thunberg samt våran politiska sekreterare Henrik Lindholm.

Kristdemokraterna i Helsingborg är en del av den världsomspännande kristdemokratiska rörelsen som arbetar för ett mer ansvarstagande samhälle där fler människor bryr sig om varandra. Nationellt är vi ett parti som prioriterar frågor rörande vård, trygghet, familjen samt våra äldre och vi företräds av vår partiledare Ebba Busch Thor. En vanlig fördom om partiet är att man måste vara kristen eller religiöst engagerad för att rösta på oss eller vara medlem. Det stämmer inte. Vårt partinamn syftar till att vi står för en demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund, men vi är på inget sätt ett religiöst parti. Alla som delar våra idéer är välkomna i partiet, oavsett livsåskådning.

Vill du precis som vi förbättra Helsingborgs genom mer kristdemokratisk politik? Tveka då inte att bli medlem eller att engagera dig hos oss.

Kontakt:

Partiavdelningens ordförande
Birgitta Södertun – birgitta.sodertun@kristdemokraterna.se. 076-889 01 63.

Kommunalråd
Lars Thunberg – lars.thunberg@helsingborg.se. 070-628 43 10

Politisk sekreterare
Henrik Lindholm – henrik.lindholm@helsingborg.se. 070-342 79 10