Debatt och insändare

Genom att rösta är du med och bestämmer vilken politik som ska föras i Hässleholms kommun. Din röst är viktig för kommunens framtid. Vi kristd...

Read More

Snart är det val!

Hässleholms kommun ska ha en hållbar ekonomi med en effektiv resursanvändning vilket är ett av åtta övergripande mål som fullmäktige beslutat ...

Read More

Skolan

Efter snart ett års ”medborgardialoger” i media där man vridit och vänt på det mesta som gjorts och som inte blivit gjort i Hässleholms kommu...

Read More

Insändare