Årets vitsippepris tilldelades Familjens Hus, Hässleholm. Deras representant och samordnare Maria Claesson tackade för utmärkelsen och berättade om verksamheten som omfattar barnmorskemottagning, barnhälsovård, öppen förskola samt social rådgivning och svarade på frågor om verksamheten.

Kommunalrådet i Markaryd Bengt Germundsson redogjorde för den familjepolitiska arbetsgruppens rapport samt svarade på frågor om denna. Han höll även ett intressant tal om aktuella allmänpolitiska frågor samt nuläget och framtiden för partiet.

Innan årsmötesförhandlingarna serverades kaffe och semlor. Kenneth Wirödal ansvarade för ett lotteri med fina priser.

Årsmötesförhandlingar

STYRELSE:

Till ordförande valdes Robin Gustavsson.

Till vice ordförande valdes Eva-Marie Lidén

Till ordinarie styrelseledamöter valdes Gunnel Brännström, Mikael Andersson, Gunnel Gustavsson, Margaretha Lindquist, Stig Rålund, Agnes Somogyi och Bo Wahlgren.

Till ersättare valdes Christer Caesar, Josef Ander och Arne Dahlström

Till revisorer valdes Bengt-Arne Nilsson och Zidon Kristensson. Till ersättare valdes Rolf Sjöstrand.

Till ordinarie distriktsstämmoombud valdes Mikael Andersson, Christer Caesar, Anna Gustavsson, Robin Gustavsson, Bo Wahlgren, Stig Rålund och Berit Wirödal.

Till ersättare valdes i nämnd ordning: Marit Hjorth, Gunnel Brännström, Ulf Brännström, Zidon Kristensson, Margaretha Lindquist, Agnes Somogyi och Arne Dahlström.

Till valledare valdes Robin Gustavsson.
Till lotteriföreståndare valdes Kenneth Wirödal
Till sekreterare valdes Lennart Fredriksson
Till registeransvarig valdes Lennart Fredriksson

Till ledamöter i valberedningen valdes med acklamation Kenneth Wirödal och Bengt-Arne Nilsson.
Till nomineringskommitté valdes Arne Dahlström, Gunnel Brännström, Kenneth Wirödal och Eva-Marie Lidén

Till förhandlingsdelegation valdes Christer Caesar, Robin Gustavsson och Berit Wirödal.

Till kontaktpersoner valdes
Hässleholm: Christer Caesar, Eskil Engström och Ingemar Gustavsson
Vittsjö: Rose-Marie Westmark och Gunnel Gustavsson
Sösdala: Ivar Ekh och Eva-Marie Lidén.
Tormestorp: vakant
Bjärnum: Zidon Kristensson och Bengt-Arne Nilsson
Vinslöv: Robin Gustavsson och Stig Rålund
Nävlinge: Erling Rooth
Tyringe: Kristina Lind
Hästveda: Gunnel och Ulf Brännström
Röke, Hörja: Eva Ohlsson

Ordinarie ledamot i distriktsstyrelsen Mikael Andersson är vald ytterligare ett år

Rikstinget: Gunnel Gustavsson, Mikael Andersson, Eva-Marie Lidén och Josef Ander

Eva Ohlsson föreslog att de förtroendevalda som ej önskar bli omvalda måste meddela valberedningen detta senast 15 december. Om så ej sker förutsätts att man kandiderar för omval. Årsmötet biföll förslaget.

Ordf. förklarade årsmötet avslutat och tackade alla deltagare.

Eva Ohlsson tackades med en blombukett. Bengt Germundsson tackades för besöket med blommor samt en bok.