Valmanifest Bjuv 2014-2017

Klicka på ovanstående länk så finner Du vårt politiska program för valperioden.

Kortfattat är våra huvudpunkter följande:

Det här vill Kristdemokraterna göra i Bjuvs kommun

• Arbeta för tre levande kommundelar

• Skapa trygghetsboende
• Inrätta äldrecentral

• Begränsa barngruppernas storlek i förskolan

• Arbeta för värdig äldrevård
• Satsa på äldres mat och måltider

• En flexibel barnomsorg på föräldrarnas villkor

• God och närproducerad mat från våra kommunala kök

• Ge lärarna mer tid till undervisning

• Stödja kultur och barn- och ungdomsverksamhet

• Projektera fler ekologiskt hållbara bostadsområden