Vitsippspriset 2016 i Bjuv
Kristdemokraterna delar årligen ut ett ”Vitsippspris” för att uppmuntra och uppmärksamma positiva företeelser i vårt närsamhälle oavsett om de sker i det tysta eller i strålkastarljuset. Priset har sin utgångspunkt från den tecknade vitsippan som också är symbolen för KD. Symbolen talar om enkelhet, äkthet och samtidigt mänsklig ofullkomlighet. Vitsippspriset delas ut för gärningar gjorda i denna anda och är avsett som en uppmuntran och ett erkännande till någon enskild eller organisation som har uträttat något utöver det vanliga.
Kristdemokraterna har inbjudit alla som vill nominera någon som ”sätter den enskilda människan i fokus, som håller människovärdet högt och ser till vikten av små, nära gemenskaper i samhället”, att vara med och föreslå namn till detta. Genom att gå ut till allmänheten hoppades vi få in förslag på folk som gör goda insatser för sina medmänniskor. Priset delas ut i samband med Bjuvskalaset 26-27 augusti.

Motivering för pristagaren 2016:
För att i en tid av bristande uppmärksamhet för de mindre orterna i NV-Skåne, ha satt Bjuv på kartan på ett modernt och framåtsyftande sätt

utses
Marianne Rönnberg Galmor
till vinnare

foto från prisutdelningen (Ulf Lind)

Kristdemokraterna i Bjuvs foto.