På årsmötet föredrogs årsberättelsen för 2014. Klicka på rubriken ’Aktuellt’ ovan så kan du läsa ett sammandrag av den.

Styrelsen för KD i Bjuv omvaldes i sin helhet och består av Urban Berglund (ordförande), Fredrik Johansson (vice ordförande) samt ledamöterna Maria Berglund, Ann-Britt Lord och Jennie Malmgren.