Torsdagen den 16 oktober hölls första sammanträdet med nya KF efter årets val. Vi var väl folkade med ledamoten Urban Berglund och ersättarna Fredrik Johansson och Maria Berglund. Det var ett kort och effektivt möte med få punkter, val av presidium för Kommunfullmäktige, val av valberedning och val av nämndemän till Helsingborgs Tingsrätt.

Presidiet består nu av omvalda Bert Roos (S) och Krister Landin (S) som ordf. resp. 1:e vice ordf. Som 2:e vice ordf. valdes Bertil Olsson (M).

I valberedningen har vi som tidigare Urban Berglund som ersättare. Detta stämmer med vad som överenskommits i majoritetens förhandlingar.

Så här gick det till inför KF:
Vid den förra valberedningens beredning inför KF-mötet fanns ingen från SD närvarande. I nomineringen inför sammanträdet fanns en vakant plats, tänkt för en SD-ledamot. Ingen sådan nominerades vid mötet, varvid istället framstegspartiets Allan Jönsson föreslog en av de egna till denna plats. För att bemöta detta föreslog då Stefan Svalö (S) Urban Berglund som ordinarie ledamot. Mötet ajournerades och i majoritetsgruppen enades vi om att stödja UB som ordinarie och Maria Berglund på UB:s tänkta ersättarplats, samt att bemöta framstegspartiets försök till roffande med att föreslå Kjell-Åke Johnsson på den vakanta ersättarplatsen.

Ovanstående skedde med beaktande av att SD kunde komma med egna förslag på KF.

Under KF ajourneras sammanträdet för att valberedningen skulle kunna revidera sitt förslag med anledning av SD:s förslag. Under detta korta sammanträde med valberedningen visade det sig att M hade ingått valtekniskt samarbete med MP. Det påverkade inte valberedningen men väl senare val av nämndemän. Resultatet av ajourneringen blev att SD fick sina rättmätiga platser. UB blev ersättare och K-Å J behövde inte träda in. Det hela blev således som det skulle blivit om SD nominerat sina personer redan vid valberedningens möte den 9 okt.

När det gäller nämndemän säkrade M en andra ledamot genom samarbetet med MP. Denna plats skulle annars tillfallit majoriteten. S släppte då nomineringen av Lennart Granström (som har andra tunga uppdrag i politiken). För vår del blev utfallet som förväntat att Ulf Lind (KD) blev vald till nämndeman. Vi anser att tidigare journalisten Ulf är ett bra val. Ulf har tidigare i karriären även verkat som kriminalreporter.

* * * * *

Som antytts ovan kommer en majoritet att styra i Bjuv kommande mandatperiod. Förhandlingarna är i slutfasen och vi kommer gemensamt att kalla till presskonferens inom kort. De som förhandlar är S, C, FP och KD. Vår förhandlingsdelegation består av Maria Berglund och Urban Berglund. Fredrik Johansson är ersättare men har inte behövt rycka in ännu.

Urban Berglund, ordf. i kd Bjuv