Nu är valet avslutat och slutlig rösträkning gjord på länsstyrelsen.

I vår kommun har Kristdemokraterna gått fram i kommunval och landstingsval, men backat något i riksdagsvalet.

Kommunvalet ligger oss givetvis närmast här lokalt och vi har gjort en 10-procentig uppgång från 2,23% till 2,46%. I valet 2010 fick vi det allra sista mandatet, nr 31 med enbart 3 rösters marginal. Med årets förbättrade valresultat fick vi det tryggare mandaten nr 27.

I Landstingsvalet har vi ökat från 2,50% till 2,60%.

I Riksdagsvalet har vi följt trenden över hela landet och minskat från 2,67& till 2,22%.

Vi tackar våra väljare för förtroendet och lovar att på bästa sätt använda det för kommunens och invånarnas bästa.

Det är nu överenskommet och klart att vi kommer att ingå i den majotitet som styr kommunen de kommande 4 åren. Majoriteten är 18 mandat stark med 14 för S, 2 för C och 1 vardera för FP och KD. Budgetarbetet för 2015 pågår i denna konstellation och förhandlingar om besättning i nämnder, styrelser och andra organ startar inom kort.

Det är en stor fördel att ingå i den styrande majoriteten eftersom det kraftigt ökar möjligheterna att få igenom åtminstone delar av vår politik. Se gärna längre ner på denna sida vad vi åstadkommit föregående valperiod.

 

Urban Berglund
ordförande i KD Bjuvs kommun