Kandidatbild Bjuv_liten

Våra främsta kandidater i kommunvalet.
Maria Berglund, Urban Berglund och Fredrik Johansson.

Kristdemokraterna är ett litet parti. Följande är röstfakta från förra valet om vi enbart ser till rösterna inom Bjuvs kommun.

Kommunvalet   2,23%

Regionvalet       2,50%

Riksdagsvalet    2,67%

Trots dessa låga siffror gör Kristdemokraterna skillnad. Vi har duktiga och engagerade politiker på alla nivåer.
Sett till vad människor egentligen tycker om partiprogrammen, borde kristdemokraterna haft väsentligt fler röster, minst 12% på alla nivåer.

Litet av vad vi uppnått i kommunen under den gångna valperioden.

  • Att vi fått gehör för vår hjärtefråga om familjecentraler så att vi nu har en familjecentral i varje kommundel. Med det är vi bäst i Skåne!
  • Att vi fått gehör för barnomsorg i egen regi så att man nu kan få ersättning för de egna barnen när man också tar emot fler barn i det egna hemmet. Det ökar valfriheten och ger mer i pengar än vårdnadsbidraget.
  • Att vårt förslag om erbjudande till de äldre om besök i hemmet från omsorgen för samtal om situation och framtid har blivit verklighet.
  • Att vi har konkurrensutsatt parkskötsel etc. i Ekeby.
  • Att vi fått acceptans för införande av LOV.
  • Att vår motion om promenadslingor i kommunen förverkligas. (beslutat men ej genomfört)
  • Att vårt förslag om fritt wifi på offentliga platser i kommunen förverkligas. (beslutat men ej genomfört)


Det här vill Kristdemokraterna göra i Bjuvs kommun.

· arbeta för tre levande kommundelar

· begränsa barngruppernas storlek i förskolan

· en flexibel barnomsorg på föräldrarnas villkor

· ge lärarna mer tid till undervisning

· projektera fler ekologiskt hållbara bostadsområden

· trygghetsboende skapas

· äldrecentral inrättas

· arbeta för värdig äldrevård

· satsa på äldres mat och måltider

· god och närproducerad mat från våra kommunala kök

· stödja kultur och barn- och ungdomsverksamhet

 

Läs vidare i vårt kortfattade lokala Valprogram

Valprogram 2014-2018