Det har varit en strid om föreningsbidragen i Bjuvs kommun. Tack vare Kristdemokraterna kan scouterna i Bjuv räkna med fortsatt stöd och också andra idéburna ungdomsorganisationer. Tyvärr är inte debatten i HD åtkomlig via webben.

En pikant detalj i detta ärende kan nämnas:

I det nyvalda kyrkofullmäktige finns två ledamöter, Stig Lundblad och Zofia Svensson, båda moderater, som i KF röstade för att exv. kristna föreningar inte ska kunna få bidrag. Man kan ju undra över deras bevekelsegrunder för sitt ställningstagande. Vill de påskynda avkristnandet av Sverige?

På riksnivå förs en debatt om att andra föreningar missgynnas jämfört med idrottsrörelsen. Moderater och Sverigedemokrater i Bjuv gör inget för att rätta till det. Tvärtom vill de ge noll och intet till föreningar där det finns en anknytning till religion eller politik.

http://www.dagen.se/nyheter/idrotten-kyrkan-4-1/