Kristdemokraterna i Bjuv är en del av den världomspännande rörelse som är kristdemokratin. Vi arbetar för ett mer ansvarstagande samhälle där fler människor bryr sig om varandra. Vårt partinamn förklarar att vi står för demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund. En vanlig missuppfattning om partiet är att man måste vara troende eller religiöst engagerad för att vara med. Det är fel. Alla som delar våra idéer är välkomna i partiet. Våra viktigaste politiska områden är – värdig vård och omsorg, valfrihet och rättvisa för familjen och ett blomstrande näringsliv för välfärd. Vårt gemensamma fokus i partiet är just nu barn och ungas uppväxtvillkor.

Kristdemokraterna i Bjuv har cirka 20 medlemmar och vi vill gärna bli fler. Lokalavdelningens ordförande är Urban Berglund.

I Bjuvs kommun blev det efter valet 2014 ingen klar majoritet. Efter det goda samarbetet mellan S, C, FP och KD under senare delen av förra mandatperioden, överenskoms efter valet 2014 att bilda en majoritet mellan dessa 4 partier för att effektivt kunna styra kommunen under perioden fram till nästa val 2018.

Vi har många intresserade och kunniga personer i våra led som nu ställt upp i olika politiska förtroendeuppdrag. Dörren är öppen för fler intresserade som vill kunna påverka politiken i kommunen, men också på andra politiska nivåer. Kontakta någon av våra förtroendevalda om du är intresserad.

Läs om våra vallöften inför mandatperioden genom att klicka här!